Tietosuojaseloste

Edit 12.04.2024: Tietosuojaselostetta päivitetään.

Tietosuoja ja läpinäkyvyys on Takomolle erityisen tärkeää. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme avoimesti ja kattavasti keräämistämme tiedoista ja niiden käsittelystä.

Rekisterinpitäjä: Takomo Systems Ay (Y-tunnus 2848168-6)

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen info@takomo.store

Mitä tietoja keräämme ja miten niitä käytetään?

Yksilöimätön tieto

Takomon verkkosivun käyttöön liittyvät havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot, joita ei ole mahdollista yhdistää tiettyyn käyttäjään tai henkilöön, kuten

 • Käyttöjärjestelmän ja selaimen versio
 • Järjestelmän kieli
 • Mobiililaitteen malli
 • Suuntaa antava arvio käyttäjän geografisesta sijainnista
 • Sivu, jolle käyttäjä on sivustolla ensimmäisenä saapunut
 • Vieraillut sivut sivustollamme ja käyttäjän eteneminen sivustolla
 • Sivustomme sivuilla vietetty aika ja istunnon kokonaiskesto

Tietojen käyttö: Kerättyjä tietoja käytetään vain verkkokaupan ja muiden palveluidemme kehittämiseen. Analytiikan keräämisestä vastaavat Google Analytics -palvelu ja Shopify verkkokauppa-alustan tarjoamat omat analytiikkatyökalut.

Henkilötiedot

Tilauksen yhteydessä sen toimittamista varten tai markkinointitarkoituksiin (esimerkiksi uutiskirjeen tilatessaan) käyttäjän itsensä luovuttamat henkilötiedot, kuten

 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Tietojen käyttö: Käyttäjän tilauksen yhteydessä antamia henkilötietoja käytetään tilauksen toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman käyttäjän erillistä ja selkeää suostumusta. Tilauksen tehdessään käyttäjä antaa luvan luovuttaa henkilötietoja tilauksen toimittamisen kannalta välttämättömille ulkopuolisille tahoille, kuten posti- tai kuriiripalvelulle. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille, ellei laki toisin määrää.

Huom. markkinointitarkoituksiin annettuja tietoja käytetään ainoastaan Takomon omaan sähköpostimarkkinointiin. Tietoja ei koskaan myydä, vaihdeta tai luovuteta muille.

  Tietojen siirto ja säilytys

  Tietoja säilytetään kunnes tietojen käyttämisen käyttötarkoitus on täyttynyt, jonka jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi. Käytännössä tämä tapahtuu asiakkaan tilaamien tuotteiden takuu- ja virhevastuuajan päätyttyä. Tietoja säilytetään kuitenkin enintään 36 kuukautta.

  Henkilötietojen varsinainen säilytys tapahtuu Shopify verkkokauppa-alustan tarjoamilla palvelimilla Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Tiedot vastaanottaa ja käsittelee ensimmäisenä Shopify:n emoyhtiön alaisuudessa Irlannissa toimiva Shopify International Ltd. Shopify:n tietosuojakäytännöt ovat yhteensopivia Euroopan unionin tietosuojalakien kanssa ja henkilötiedot säilyvät turvattuna jokaisessa vaiheessa. Lisätietoja Shopify:n sivustolla.

  Tietojen suojaus

  Asiakastiedot on tallennettu sähköiseen tilaus- ja asiakasrekisteriin, joka on hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti turvattu salauksella. Asiakasrekisterin käyttöä valvotaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joten ulkopuolisilla ei ole pääsyä asiakastietoihin. Pääsy rekisteriin annetaan ainoastaan sellaisille työntekijöille, joilta työtehtävien puolesta vaaditaan pääsyä rekisteriin.

  Tietojen käsittelyssä noudatetaan tiukkaa tietoturvakäytäntöä, jonka alaisuudessa käsittelemme arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötietoja ainoastaan silloin, kun niiden käsittely on välttämätöntä. Tämän lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että tietoja käytetään vain niissä paikoissa, joissa se on toiminnan kannalta perusteltua. Privacy by design periaatteen mukaisesti Takomo on tehnyt erityisiä toimia esimerkiksi vähentääkseen henkilötietojen liikkumista osana sähköpostiliikennettä.

  Asiakkaan oikeudet

  Kaikilla henkilöillä on oikeus tarkistaa omat järjestelmästä löytyvät tietonsa, sekä vaatia tietojen korjaamista tai tietyissä tapauksissa niiden poistamista. Asiaan liittyvät yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen info@takomo.store

  Ostoskori
  Ostoskori on tyhjä